Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
 • Polska - flaga / godło

Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT

Termin realizacji: lata 2020 – 2023

Głównym celem projektu jest doprowadzenie do zmniejszenia a docelowo do wyeliminowania z polskiej przestrzeni publicznej przypadków łamania praw sumienia ludzi wierzących, którzy cierpią pod wpływem presji nowych lewicowych ideologii zgodnie art 196 kk oraz art 194kk.

Cele szczegółowe:

 1. Dokonanie szczegółowej analizy wiedzy w zakresie znajomości art. 194 oraz 196 kodeksu karnego ze stanem bieżącym.
 2. Opracowanie działań zwiększających wiedzę obywateli w zakresie przysługujących im praw w kwestiach łamania praw sumienia ludzi wierzących oraz wolności wyznania.
 3. Opracowanie materiałów, które będzie można wykorzystać w celach edukacyjnych przez nauczycieli, rodziców, jednostki naukowe.
 4. Zwiększenie wiedzy Polaków o problemie oddziaływania ideologii LGBT na osoby wyznające wiarę katolicką oraz przypadków obrazy ich uczuć religijnych.
 5. Upowszechnienie wiedzy na temat genezy ruchu LGBT, powiązań ze szkołą frankfurcką i innymi ośrodkami myślenia marksistowskiego.
 6. Uświadomienie wagi i roli edukacji seksualnej dzieci.
 7. Pokazanie wpływu jaki ruch LGBT osiąga w państwach Unii.
 8. Wskazanie konkretnych wydarzeń będących przykładami ograniczenia wolności sumienia w Polsce wraz z pokazaniem problemu granic artystycznych w wykorzystaniu symboli religijnych (pokazanie przykładów ma walor edukacyjny i sygnalizuje że problem istnieje, ułatwia zrozumienie szkodliwości działań).
Prawna Obrona Wolności Sumienia - Ideologia LGBT

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wydanie serii zeszytów dołączonych do tygodnika „Do Rzeczy” pt. "Prawna obrona wolności sumienia i ideologia LGBT" oraz dwóch konferencji pt. Wolność sumienia i ideologia LGBT" w trakcie 4 letniego projektu realizując w każdym roku 5 dodatków natomiast konferencje w latach 2021 oraz 2023.

W ramach projektu ukazały się:

 1. Dodatek numer 1: Od wojny klas do wojny płci
 2. Dodatek numer 2: Czy Polska ochroni rodziny przed ideologią gender
 3. Dodatek numer 3: Ideologia LGBT a edukacja dziec
 4. Dodatek numer 4: Konwencja stambulska. Obrona przed przemocą czy obca ideologia?
 5. Dodatek numer 5: Prawna ochrona chrześcijanprzed ideologią LGBT
 6. Dodatek numer 6: Polska zapora dla ataków kulturowych
 7. Dodatek numer 7: Ideologia LGBT na uczelniach
 8. Dodatek numer 8: Ideologia LGBT a wolność nauki
 9. Dodatek numer 9: Gender – projekt nowego człowieka?

Wszystkie dodatki są nieodpłatnie do pobrania pod poniższym adresem:

Materiały dotyczące projektu dostępne są pod poniższymi adresami:

Konferencja: „Ideologia LGBT - prawna ochrona rodziny” / 27.10.2021, godzina 10:00 na żywo na dorzeczy.pl

Agenda:
 • 10:00
  Przywitanie prelengentów, gości oraz widzów

  – kilka słów o wydarzeniu – Paweł Lisicki – Prezes Fundacji
 • 10:15 - 11:10
  nagranie Gabriele Kuby
  I panel: LGBT - Ideologia? Ludzie? Nauka?
  Prowadzenie: dr Karol Gac (redaktor naczelny DoRzeczy.pl)
  Paweł Lisicki (Prezes Fundacji Strażnik Pamięci)
  mec. Jerzy Kwaśniewski (Prezes Instytutu Ordo Iuris)
  Barbara Nowak (Małopolska Kurator Oświaty)
 • 11:20 - 12:15
  nagranie John Henry Westen
  II panel: Ku polskiemu Stonwell... Historia ruchu LGBT
  Prowadzenie: Jakub Zgierski (Młot na marksizm)
  Karolina Pawłowska (Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris)
  Arkadiusz Stelmach (Wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi)
  Rafał A. Ziemkiewicz (pisarz, publicysta, m.in. tygodnik „Do Rzeczy”)
 • 12:25 - 13:20
  nagranie ks. prof. Paweł Bortkiewicz
  III panel: LGBT a Kościół Katolicki
  Prowadzenie: Paweł Chmielewski (PCh24.pl)
  Ks. dr Tomasz Huzarek (Rektor Wyższego Seminarium Duchowego w Pelplinie)
  Krystian Kratiuk (redaktor naczelny PCh24.pl)
  Tomasz Rowiński (magazyn „Christianitas”)
 • 13:20 - 14:30
  przerwa
 • 14:35 - 15:30
  nagranie Mike Davidson
  IV panel: Tylko dobrze,albo wcale? Cenzura LGBT
  Prowadzenie: Zuzanna Dąbrowska (Radio Maryja, DoRzeczy.pl)
  adw. dr Bartosz Lewandowski (Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris)
  Łukasz Karpiel (PCh24.pl)
  Ks. prof. Dariusz Oko (Uniwersytet Papieski w Krakowie)
 • 15:40 - 16:35
  nagranie prof. Ryszard Legutko
  V panel: Którą drogą pójdzie Polska?
  Prowadzenie: dr Wojciech Golonka
  prof. Mieczysław Ryba (KUL)
  Bogdan Dobosz (PCh24.pl)
  Marek Jurek (Marszałek Sejmu V kadencji)

Ankieta 2020 - „Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT”:

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości
Organizatorzy:
 • Fundacja Strażnik Pamięci
Patroni medialni:
 • Do Rzeczy
 • Historia Do Rzeczy