Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT

Termin realizacji: lata 2020 – 2023

Głównym celem projektu jest doprowadzenie do zmniejszenia a docelowo do wyeliminowania z polskiej przestrzeni publicznej przypadków łamania praw sumienia ludzi wierzących, którzy cierpią pod wpływem presji nowych lewicowych ideologii zgodnie art 196 kk oraz art 194kk.

Cele szczegółowe:

 1. Dokonanie szczegółowej analizy wiedzy w zakresie znajomości art. 194 oraz 196 kodeksu karnego ze stanem bieżącym.
 2. Opracowanie działań zwiększających wiedzę obywateli w zakresie przysługujących im praw w kwestiach łamania praw sumienia ludzi wierzących oraz wolności wyznania.
 3. Opracowanie materiałów, które będzie można wykorzystać w celach edukacyjnych przez nauczycieli, rodziców, jednostki naukowe.
 4. Zwiększenie wiedzy Polaków o problemie oddziaływania ideologii LGBT na osoby wyznające wiarę katolicką oraz przypadków obrazy ich uczuć religijnych.
 5. Upowszechnienie wiedzy na temat genezy ruchu LGBT, powiązań ze szkołą frankfurcką i innymi ośrodkami myślenia marksistowskiego.
 6. Uświadomienie wagi i roli edukacji seksualnej dzieci.
 7. Pokazanie wpływu jaki ruch LGBT osiąga w państwach Unii.
 8. Wskazanie konkretnych wydarzeń będących przykładami ograniczenia wolności sumienia w Polsce wraz z pokazaniem problemu granic artystycznych w wykorzystaniu symboli religijnych (pokazanie przykładów ma walor edukacyjny i sygnalizuje że problem istnieje, ułatwia zrozumienie szkodliwości działań).
Prawna Obrona Wolności Sumienia - Ideologia LGBT

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wydanie serii zeszytów dołączonych do tygodnika „Do Rzeczy” pt. "Prawna obrona wolności sumienia i ideologia LGBT" oraz dwóch konferencji pt. Wolność sumienia i ideologia LGBT" w trakcie 4 letniego projektu realizując w każdym roku 5 dodatków natomiast konferencje w latach 2021 oraz 2023.

W ramach projektu ukazały się:

 1. Dodatek numer 1: Od wojny klas do wojny płci
 2. Dodatek numer 2: Czy Polska ochroni rodziny przed ideologią gender
 3. Dodatek numer 3: Ideologia LGBT a edukacja dziec
 4. Dodatek numer 4: Konwencja stambulska. Obrona przed przemocą czy obca ideologia?
 5. Dodatek numer 5: Prawna ochrona chrześcijanprzed ideologią LGBT
 6. Dodatek numer 6: Polska zapora dla ataków kulturowych
 7. Dodatek numer 7: Ideologia LGBT na uczelniach
 8. Dodatek numer 8: Ideologia LGBT a wolność nauki
 9. Dodatek numer 9: Gender – projekt nowego człowieka?
 10. Dodatek numer 10: Finansowa machina ideologii LGBT
 11. Dodatek numer 11: Walka z nienawiścią czy walka z rodziną
 12. Dodatek numer 12: Tęczowa rewolucja w kulturze
 13. Dodatek numer 13: Czy obronimy naszą tożsamość?
 14. Dodatek numer 14: Kościół wobec LGBT
 15. Dodatek numer 15: Od płynnej rzeczywistości do płynnej płci
 16. Dodatek numer 16: Religie wobec LGBT
 17. Dodatek numer 17: Kto chce narzucić Polsce tęczową agendę i jak skutecznie się przed tym bronić?
 18. Dodatek numer 18: Niebezpieczeństwa seksedukacji
 19. Dodatek numer 19: Czy rewolucja LGBT zostanie zatrzymana?
 20. Dodatek numer 20: Wolność sumienia i ideologia LGBT

Wszystkie dodatki są nieodpłatnie do pobrania pod poniższym adresem dorzeczy.pl/dodatki.

Wyniki ankiety 2020:

Wyniki ankiety 2021:

Wyniki ankiety 2022:

Wyniki ankiety 2023:

Konferencja „Wolność sumienia i ideologia LGBT” - Warszawa, 12 października 2023 roku.

Zobacz relację Agenda:
 • 10:00 — Przywitanie prelengentów, gości oraz widzów przez Pawła Lisickiego – Prezesa Fundacji Strażnik Pamięci
 • 10:15–10:45 — „Dlaczego państwo polskie ma obowiązek bronić obywateli przed ideologią LGBT?”
  Tomasz D. Kolanek
  Paweł Lisicki
  Zobacz relację wideo
 • 11:00–11:50 — I Panel Dyskusyjny: „Rewolucyjne przyspieszenie. Kto i dlaczego chce narzucić Polsce agendę LGBT?”
  Rafał A. Ziemkiewicz (tygodnik „Do Rzeczy”)
  Marek Jurek (Marszałek Sejmu V Kadencji)
  Dr Wojciech Golonka (Instytut Dziedzictwa Europejskiego Andegavenum)
  Prowadzenie: Karol Gac (tygodnik „Do Rzeczy”)
  Zobacz relację wideo
 • 12:00–12:50 — II Panel Dyskusyjny: „To nic takiego? Seks-edukacja w polskich szkołach”
  Barbara Nowak (małopolska kurator oświaty)
  Paweł Ozdoba (Centrum Życia i Rodziny)
  Dr Zbigniew Barciński (Stowarzyszenie „NATAN”)
  Prowadzenie: Karol Gac (tygodnik „Do Rzeczy”)
  Zobacz relację wideo
 • 12:50–13:40 — Przerwa
 • 13:40–14:00 — Nagranie: „LGBT – projekt nowego człowieka?”
  prof. Ryszard Legutko
  Zobacz relację wideo
 • 14:00–14:50 — III Panel Dyskusyjny: „Watykan w cieniu tęczowej gwiazdy. Czy Kościół stanie po stronie rewolucji LGBT?”
  Krystian Kratiuk (PCh24.pl)
  Paweł Lisicki (tygodnik „Do Rzeczy”)
  Paweł Chmielewski (PCh24.pl)
  Prowadzenie: Zuzanna Dąbrowska (tygodnik „Do Rzeczy”)
  Zobacz relację wideo
 • 15:00–15:50 — IV Panel Dyskusyjny: „Rodzina – ostatni bastion kontrrewolucji?”
  Sławomir Olejniczak (SKCh im. Księdza Piotra Skargi)
  Aleksandra Gajek (Centrum Życia i Rodziny)
  Marek Grabowski (Fundacja Mamy i Taty)
  Prowadzenie: Zuzanna Dąbrowska (tygodnik „Do Rzeczy”)
  Zobacz relację wideo
 • 16:00 — Oficjalne zakończenie konferencji

Konferencja: „Ideologia LGBT - prawna ochrona rodziny” - 27 października 2021 roku.

Zobacz relację Agenda:
 • 10:00
  Przywitanie prelengentów, gości oraz widzów

  – kilka słów o wydarzeniu – Paweł Lisicki – Prezes Fundacji
 • 10:15 - 11:10
  nagranie Gabriele Kuby
  I panel: LGBT - Ideologia? Ludzie? Nauka?
  Prowadzenie: dr Karol Gac (redaktor naczelny DoRzeczy.pl)
  Paweł Lisicki (Prezes Fundacji Strażnik Pamięci)
  mec. Jerzy Kwaśniewski (Prezes Instytutu Ordo Iuris)
  Barbara Nowak (Małopolska Kurator Oświaty) Zobacz relację wideo
 • 11:20 - 12:15
  nagranie John Henry Westen
  II panel: Ku polskiemu Stonwell... Historia ruchu LGBT
  Prowadzenie: Jakub Zgierski (Młot na marksizm)
  Karolina Pawłowska (Dyrektor Centrum Prawa Międzynarodowego Instytutu Ordo Iuris)
  Arkadiusz Stelmach (Wiceprezes Stowarzyszenia Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi)
  Rafał A. Ziemkiewicz (pisarz, publicysta, m.in. tygodnik „Do Rzeczy”) Zobacz relację wideo
 • 12:25 - 13:20
  nagranie ks. prof. Paweł Bortkiewicz
  III panel: LGBT a Kościół Katolicki
  Prowadzenie: Paweł Chmielewski (PCh24.pl)
  Ks. dr Tomasz Huzarek (Rektor Wyższego Seminarium Duchowego w Pelplinie)
  Krystian Kratiuk (redaktor naczelny PCh24.pl)
  Tomasz Rowiński (magazyn „Christianitas”) Zobacz relację wideo
 • 13:20 - 14:30
  przerwa
 • 14:35 - 15:30
  nagranie Mike Davidson
  IV panel: Tylko dobrze,albo wcale? Cenzura LGBT
  Prowadzenie: Zuzanna Dąbrowska (Radio Maryja, DoRzeczy.pl)
  adw. dr Bartosz Lewandowski (Dyrektor Centrum Interwencji Procesowej Instytutu Ordo Iuris)
  Łukasz Karpiel (PCh24.pl)
  Ks. prof. Dariusz Oko (Uniwersytet Papieski w Krakowie) Zobacz relację wideo
 • 15:40 - 16:35
  nagranie prof. Ryszard Legutko
  V panel: Którą drogą pójdzie Polska?
  Prowadzenie: dr Wojciech Golonka
  prof. Mieczysław Ryba (KUL)
  Bogdan Dobosz (PCh24.pl)
  Marek Jurek (Marszałek Sejmu V kadencji) Zobacz relację wideo
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości
Organizatorzy:
 • Fundacja Strażnik Pamięci
Patroni medialni:
 • Do Rzeczy
 • Historia Do Rzeczy
 • Polska - flaga / godło

Dofinansowano ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej - Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku, w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2020 – 2023.

Dofinansowanie: 3 819 182
Całkowita wartość: 3 778 758
Powrót na początek strony