Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT

Termin realizacji: lata 2020 – 2023

Głównym celem projektu jest doprowadzenie do zmniejszenia a docelowo do wyeliminowania z polskiej przestrzeni publicznej przypadków łamania praw sumienia ludzi wierzących, którzy cierpią pod wpływem presji nowych lewicowych ideologii zgodnie art 196 kk oraz art 194kk.

Cele szczegółowe:

 1. Dokonanie szczegółowej analizy wiedzy w zakresie znajomości art. 194 oraz 196 kodeksu karnego ze stanem bieżącym.
 2. Opracowanie działań zwiększających wiedzę obywateli w zakresie przysługujących im praw w kwestiach łamania praw sumienia ludzi wierzących oraz wolności wyznania.
 3. Opracowanie materiałów, które będzie można wykorzystać w celach edukacyjnych przez nauczycieli, rodziców, jednostki naukowe.
 4. Zwiększenie wiedzy Polaków o problemie oddziaływania ideologii LGBT na osoby wyznające wiarę katolicką oraz przypadków obrazy ich uczuć religijnych.
 5. Upowszechnienie wiedzy na temat genezy ruchu LGBT, powiązań ze szkołą frankfurcką i innymi ośrodkami myślenia marksistowskiego.
 6. Uświadomienie wagi i roli edukacji seksualnej dzieci.
 7. Pokazanie wpływu jaki ruch LGBT osiąga w państwach Unii.
 8. Wskazanie konkretnych wydarzeń będących przykładami ograniczenia wolności sumienia w Polsce wraz z pokazaniem problemu granic artystycznych w wykorzystaniu symboli religijnych (pokazanie przykładów ma walor edukacyjny i sygnalizuje że problem istnieje, ułatwia zrozumienie szkodliwości działań).
Prawna Obrona Wolności Sumienia - Ideologia LGBT

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez wydanie serii zeszytów dołączonych do tygodnika „Do Rzeczy” pt. "Prawna obrona wolności sumienia i ideologia LGBT" oraz dwóch konferencji pt. Wolność sumienia i ideologia LGBT" w trakcie 4 letniego projektu realizując w każdym roku 5 dodatków natomiast konferencje w latach 2021 oraz 2023.

W ramach projektu ukazały się:

 1. Dodatek numer 1: Od wojny klas do wojny płci
 2. Dodatek numer 2: Czy Polska ochroni rodziny przed ideologią gender
 3. Dodatek numer 3: Ideologia LGBT a edukacja dziec
 4. Dodatek numer 4: Konwencja stambulska. Obrona przed przemocą czy obca ideologia?
 5. Dodatek numer 5: Prawna ochrona chrześcijanprzed ideologią LGBT

Wszystkie dodatki są nieodpłatnie do pobrania pod poniższym adresem:

Materiały dotyczące projektu dostępne są pod poniższymi adresami:

Ankieta 2020 - „Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT”:

Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości
Organizatorzy:
 • Fundacja Strażnik Pamięci
Patroni medialni:
 • Do Rzeczy
 • Historia Do Rzeczy