Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

Fundacja Strażnik Pamięci

dba o odnowienie, zachowanie lub przywrócenie pamięci o ważnych wydarzeniach z przeszłości Polski. Chce pokazywać historię z pasją i tę pasję przekazywać widzom, słuchaczom, czytelnikom, coraz szerszym kręgom ludzi, którzy są zainteresowani ojczystą historią i którym nieobojętne jest, jak ta historia jest przekazywana.

Dowiedz się więcej

Cele Fundacji:

 1. Kształtowanie i propagowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych.
 2. Upowszechnianie wiedzy o historii Polski
 3. Ochrona oraz promocja dziedzictwa narodowego
 4. Zachowanie oraz popularyzacja pamięci i świadomości historycznej
 5. Propagowanie twórczości, która przyczynia się do odnowienia pamięci historycznej

Działalność Fundacji obejmuje:

 1. Wydawanie czasopism, książek, innych publikacji i materiałów.
 2. Tworzenie, wspieranie, i prowadzenie portali lub serwisów internetowych, stron internetowych, forów i list dyskusyjnych.
 3. Prowadzenie działalności analitycznej, badawczej lub naukowej
 4. Organizowanie, wspieranie i prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, debat publicznych
 5. Prowadzenie działań edukacyjnych
 6. Wspieranie działalności dziennikarskiej i wydawniczej

Projekty Fundacji:

Skuteczna walka z polonofobią. Przeciwdziałanie przestępstwom znieważenia Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej

Termin realizacji: lata 2020 – 2023

Głównym celem projektu przeciwdziałanie przestępstwom wynikającym z łamania 133 artykułu kodeksu karnego, który dotyczy przestępstw polegających na znieważeniu Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej.

Więcej o projekcie

Przeciwdziałanie przestępstwom dotyczącym naruszenia wolności sumienia popełnianym pod wpływem ideologii LGBT

Termin realizacji: lata 2020 – 2023

Głównym celem projektu jest doprowadzenie do zmniejszenia a docelowo do wyeliminowania z polskiej przestrzeni publicznej przypadków łamania praw sumienia ludzi wierzących, którzy cierpią pod wpływem presji nowych lewicowych ideologii zgodnie art 196 kk oraz art 194kk.

Więcej o projekcie

Wielkie postacie polskiej nauki. Polak potrafi.

Termin realizacji: luty - listopad 2022

Głównym celem projektu jest popularyzacja wiedzy na temat polskich osiągnięć naukowych, pokazanie wkładu Polski w rozwój światowej nauki i  dokonań Polskich naukowców.

Więcej o projekcie

Przeciwdziałanie przestępstwom znieważenia Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej

Termin realizacji: 2019-07-01 - 2019-11-30

Celem publikacji zeszytów oraz konferencji zorganizowanej przez fundację „Strażnik Pamięci” było przeciwdziałanie przestępstwom wynikającym z łamania 133 artykułu Kodeksu karnego, który dotyczą przestępstw polegających na znieważeniu Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej. „Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Więcej o projekcie
Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Sprawiedliwości - Fundusz Sprawiedliwości
Organizatorzy:
 • Fundacja Strażnik Pamięci
Patroni medialni:
 • Do Rzeczy
 • Historia Do Rzeczy