Kto nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości.

Józef Piłsudski

Fundacja Strażnik Pamięci

dba o odnowienie, zachowanie lub przywrócenie pamięci o ważnych wydarzeniach z przeszłości Polski. Chce pokazywać historię z pasją i tę pasję przekazywać widzom, słuchaczom, czytelnikom, coraz szerszym kręgom ludzi, którzy są zainteresowani ojczystą historią i którym nieobojętne jest, jak ta historia jest przekazywana.

Cele Fundacji:

 1. Kształtowanie i propagowanie postaw społecznych, obywatelskich i patriotycznych.
 2. Upowszechnianie wiedzy o historii Polski
 3. Ochrona oraz promocja dziedzictwa narodowego
 4. Zachowanie oraz popularyzacja pamięci i świadomości historycznej
 5. Propagowanie twórczości, która przyczynia się do odnowienia pamięci historycznej

Działalność Fundacji obejmuje:

 1. Wydawanie czasopism, książek, innych publikacji i materiałów.
 2. Tworzenie, wspieranie, i prowadzenie portali lub serwisów internetowych, stron internetowych, forów i list dyskusyjnych.
 3. Prowadzenie działalności analitycznej, badawczej lub naukowej
 4. Organizowanie, wspieranie i prowadzenie programów, kampanii informacyjnych, debat publicznych
 5. Prowadzenie działań edukacyjnych
 6. Wspieranie działalności dziennikarskiej i wydawniczej

Projekty Fundacji:

Przeciwdziałanie przestępstwom znieważenia Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej

Termin realizacji: 2019-07-01 - 2019-11-30

Celem publikacji zeszytów oraz konferencji zorganizowanej przez fundację „Strażnik Pamięci” było przeciwdziałanie przestępstwom wynikającym z łamania 133 artykułu Kodeksu karnego, który dotyczą przestępstw polegających na znieważeniu Narodu lub Rzeczpospolitej Polskiej. „Kto publicznie znieważa Naród lub Rzeczpospolitą Polską, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.”

Dowiedz się więcej
Współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości,
którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości
 • Ministerstwo Sprawiedliwości
 • Fundusz Sprawiedliwości
Organizatorzy:
 • Fundacja Strażnik Pamięci
Patroni medialni:
 • Do Rzeczy
 • Historia Do Rzeczy